Vracíme energii lidem

Chci se zapojit

Výroba elektřiny v rukou občanů

Vrácíme elektřinu zpět do rukou občanů a děláme z Vysočiny energeticky nezávislý region.

Zpřístupňujeme obyvatelstvu energetické výhody Vysočiny

Ve spolupráci s obcemi budujeme energetické zdroje, které budou dodávat energie obyvatelstvu.

Bez absurdních zisků a nemorálně vysokých cen silové elektřiny.

S Unii Odběratelů děláme z Vysočiny energeticky nezávislý region

Od roku 2013 nám vadí, jak se energetické společnosti chovají k českým odběratelům.

Stáli jsme u opravy “protišmejdovského” zákona a přesto koukáme, jak jsou běžní odběratelé vláčeni trhem.

EnVys stojí na hodnotách komunitní energetiky, s cílem dodávat energie obyvatelstvu bez vlivů zahraničních burz a extrémních zisků energetických společností.

15 miliard Kč
pro Vysočinu

Elektřina je základní potřeba k životu, a proto její výrobu dáváme do rukou obcí a jejich obyvatel

Ondřej Doležal
předseda Unie odběratelů

Věděli jste, že kdyby ČR měla v roce 2023 stejné cenové stropy jako Slovensko, ušetřili by občané ČR až 275 miliard Kč.

S podporou starostů z Vysočiny

Zajistěte si podíl na výrobě v místní elektrárně

Umožňujeme občanům, obcím a firmám čerpat výhody z výroby elektřiny v místních elektárnách.

S využitím fondů EU

Komunitní energetika

Energie z místních elektráren, napřímo do Vašeho odběrného místa. Bez vlivů zahraničních burz a pod kontrolou obcí Vysočiny

Pojištěno u české pojišťovny

Lidé a příroda na prvním místě

EnVys nemaximalizuje zisk. To však neznamená, že není ziskový. Část zisku použijí obce výhradně na zlepšení životního prostředí.

15 miliard pro Vysočinu!

Garantujeme elektřinu za výrobní náklady na 25 let

S námi si zajistíte nezávislost na burzovních cenách a vysoké ceny elektřiny vás již nepřekvapí.

Rezervujte si podíl na výrobě v místní elektrárně a přestaňte řešit zdražování energií

Časový plán
celého projektu

2023-2024 Přípravná fáze projektu

Uzavření smluv se zúčastněnými obcemi a dodavateli. Dále změny územních plánů a posouzení vlivů na životní prostředí.

2024-2025 Otevření rezervační fáze odběratelům

Uzavírat smlouvy s účastníky komunitní energetiky.

2025-2027 Realizační fáze

Výstavba energetických zařízení dle typu zdroje a zahájení zkušebního provozu.

2028-2052 Zahájení dodávek občanům a vyplácení podílu na zisku obcím

Výstavba energetických zařízení dle typu zdroje a zahájení zkušebního provozu.

Zajistěte si stabilní a předvídatelné ceny energie z místní elektrárny a buďte součástí komunální energetiky

Na co se často ptáte, rádi odpovídáme

Pošlete nám nový dotaz

Kdo jsme?

EnVys - Energie Vysočiny.

Náš unikátní projekt vychází z myšlenky mladého profesionála, Ondřeje Doležala (www.unieodberatelu.cz), který disponuje více než desetiletými zkušenostmi z energetického trhu. "Můj dosavadní přínos zahrnuje výhodné nákupy elektřiny a plynu obcím na Vysočině, ale také zásadní příspěvky k formování energetického zákona. Abych zajistil úspěch projektu, přizval jsem do týmu špičkové odborníky z oblasti práva, energetiky, financí a vědy. Společně tvoříme elitní tým, jehož hlavním cílem je prosperita projektu a spokojenost našich klientů."

Co je to komunitní (komunální), energetika a jak to funguje?

Koncept komunitní energetiky, někdy též označovaný jako komunální energetika, představuje inovativní přístup, který využívá místních zdrojů energie k výrobě elektřiny pro naši oblast. Naším projektem umožňujeme občanům, obcím a podnikům v regionu investovat do výstavby a provozu místních energetických zdrojů, jako jsou solární elektrárny, větrné turbíny a další. Tím se můžeme společně podílet na vytváření udržitelné a společně vlastněné energetické infrastruktury.

Proč bych se měl(a) do projektu komunální energetiky zapojit?

Projekt komunální energetiky je skvělým způsobem, jak obyvatelé Vysočiny mohou získat přístup k čisté a udržitelné energii za bezkonkurenčně nejnižší ceny. Tímto způsobem můžete snížit své náklady na energie a současně přispět k ochraně životního prostředí. Realizovaný zisk nekončí u chamtivých energetických společností, ale je rozdělován mezi investory z Vysočiny – tedy obce, firmy, lidi a životní prostředí, v němž společně žijeme.

Jak ponecháme 15 miliard v rukou obyvatel Vysočiny?

Díky elektrárnám v rukou občanů, na Vysočině zůstane 15 miliard Kč, protože lidé budou:


   • sdílet zisky
   • užívat levnou elektřinu z místního zdroje
   • nedovážet tak drahou energii ze sítě.


Tím se nám společně podaří dosáhnout toho, že zisky z našeho kraje přestanou odtékat do rukou nadnárodních společností. A ještě zbydou peníze na přírodu.

Jaké mám záruky, že projekt bude ziskový?

Díky naším zkušenostem víme, jak zajistit, aby naše zdroje vyráběly elektřinu téměř neustále a přinášely tak členům komunity finanční zisk. Při pohledu na historii zisků všech energetických firem je patrné, že výroba elektřiny je dlouhodobě zisková.


V našem projektu se zaměřujeme zejména na:


   • Diversifikace zdrojů: Elektrárny v našem portfoliu využívají různé zdroje energie, včetně větrné, solární a bioplynové energie. Tím se minimalizuje riziko spojené s výkyvy v jednotlivých segmentech energetického trhu.

   • Dlouhodobé smlouvy: Smlouvy s odběrateli elektřiny jsou uzavřeny na dlouhodobé období, což zajišťuje stabilní příjmy.

   • Garantované výrobní kvóty: Každá elektrárna má stanovené garance výrobnosti, které jsou pečlivě spočítány na základě reálných podmínek lokality. Vyrobené množství je tak garantováno výrobcem i námi zajištěnou českou pojišťtovnou. Tím se minimalizuje riziko nedosáhnutí plánované produkce.

   • Pojištění proti nepředvídatelným událostem: Elektrárny jsou pojištěny proti přírodním katastrofám a jiným nepředvídatelným událostem, což chrání investora před nečekanými ztrátami.

   • Stálý monitoring a údržba: Každá elektrárna je vybavena monitorovacím systémem, který umožňuje průběžnou kontrolu výroby a rychlou detekci případných problémů. Pravidelná údržba zajišťuje optimální provoz.

   • Odborný tým a partnerství s renomovanými společnostmi: Naši experti mají bohaté zkušenosti v oblasti energetiky a spolupracujeme s prověřenými partnery. To zaručuje kompetentní řízení a provoz našich elektráren.

Díky těmto opatřením můžete v našem projektu očekávat stabilní a předvídatelné zisky z Vaší investice do oblasti komunální energetiky.


Zároveň na výstavbu elektráren přispěje dotacemi EU, což je garantem dlouhodobého provozu našich elektráren.

Za kolik budu mít elektřinu a kolik mohu vydělat?

Pro odhad předpokládaných výnosů budete již brzy moci využít naší kalkulačky. Kalkulačka pracuje s třemi různými scénáři cen elektřiny, přičemž v každém z nich je očekáván zisk. Výše zisku je přímo závislá na ceně elektřiny – čím vyšší cena elektřiny, tím větší zisk můžete dosáhnout, protože naše náklady jsou pevné a nezávislé na aktuální ceně energie.

 

Získaný zisk budeme pravidelně vyplácet investorům na jejich účet, díky naší licenci na obchod s elektřinou investorům vyrobenou elektřinu můžeme také napřímo dodat, nebo v případě změn v legislativě týkající se komunitní energetiky, budeme schopni dodávat investorům levnou energii přímo, bez nutnosti změny dodavatele. Možnost závisí na konečné podobě příslušných zákonů o komunitní energetice, které by měly umožnit také sdílení energie napříč republikou. S přihlédnutím ke všem možnostem Vám následně ponecháme volbu, kterou formu spolupráce preferujete.

Pokryje mi můj podíl celou mou roční spotřebu?

Abychom umožnili účast na projektu co největšímu okruhu zájemců, protože věříme, že energie by se měla vrátit do rukou co největšího počtu lidí z Vysočiny, limitujeme investici 750.000 korunami pro občany a firmy, nebo dvojnásobkem roční spotřeby (platí vyšší z limitů). Obce Vysočiny mohou investovat bez limitů, aby zisky plynoucí z obecních elektráren mohly sloužit místním občanům.

Jak je náš projekt financován?

Náš projekt je financován primárně přímo lidmi, firmami a obcemi z Vysočiny a zároveň z prostředků Evropské unie, konkrétně z dotačního programu Fond obnovy.

Co když nebude foukat?

Naše portfolio zahrnuje více typů elektráren, jako například bioplynové či solární, čímž je zajištěna nezávislost na povětrnostních podmínkách. Navíc - každá elektrárna má stanovené garance výrobnosti, které jsou pečlivě spočítány na základě reálných podmínek lokality. Vyrobené množství je tak garantováno výrobcem a zároveň pojištěno českou pojišťovnou. Tím se minimalizuje riziko nedosáhnutí plánované produkce.

Jak si mohu koupit podíl na vyrobené elektřině a kolik mě to bude stát?

Pro více informací o komunitní energii na Vysočině nebo možnostech jak do projektu vstoupit stačí vyplnit náš kontaktní formulář a my se s Vámi obratem spojíme.

 
Využíváme cookies

Naše internetové stránky využívají cookies, aby byl váš online zážitek co nejlepší. Kliknutím na souhlasím nám povolíte si u Vás tyto cookies uložit. Případně můžete jednotlivé cookies povolit/zakázat kliknutím na Nastavení.

Nastavení Souhlasím