Vracíme energii lidem

Chci se zapojit

Výroba elektřiny v rukou občanů

Vrácíme elektřinu zpět do rukou odběratelů, tím snižujeme jejich energetickou závislost na zahraničních energetických burzách.

Zpřístupňujeme obyvatelstvu výhody z provozu elektráren

Ve spolupráci s obcemi budujeme energetické zdroje, které budou dodávat energie odběratelům.

Bez absurdních zisků a nemorálně vysokých cen silové elektřiny.

S Unii Odběratelů děláme energetický trh lepší

Od roku 2013 nám vadí, jak se energetické společnosti chovají k českým odběratelům.

Stáli jsme u opravy “protišmejdovského” zákona a přesto koukáme, jak jsou běžní odběratelé vláčeni trhem.

EnVys stojí na hodnotách komunitní energetiky, s cílem dodávat energie obyvatelstvu bez vlivů zahraničních burz a extrémních zisků energetických společností.

15 miliard Kč,
v rukou odběratelů

Elektřina je základní potřeba k životu, a proto její výrobu dáváme do rukou obcí a jejich obyvatel

Ondřej Doležal
předseda Unie odběratelů

Věděli jste, že kdyby ČR měla v roce 2023 stejné cenové stropy jako Slovensko, ušetřili by občané ČR až 275 miliard Kč.

Ve spolupráci s obcemi

Zajistěte si podíl na výrobě v místní elektrárně

Umožňujeme občanům, obcím a firmám čerpat výhody z výroby elektřiny v místních elektárnách.

S využitím fondů EU

Komunitní energetika

Energie z místních elektráren, napřímo do Vašeho odběrného místa. Bez vlivů zahraničních burz a pod kontrolou obcí.

Pojištěno u české pojišťovny

Lidé a příroda na prvním místě

EnVys nemaximalizuje zisk. To však neznamená, že není ziskový. Část zisku použijí obce výhradně na zlepšení životního prostředí.

15 miliard pro chytré odběratele!

Garantujeme elektřinu za výrobní náklady na 25 let

S námi si zajistíte nezávislost na burzovních cenách a vysoké ceny elektřiny vás již nepřekvapí.

Rezervujte si podíl na výrobě v místní elektrárně a přestaňte řešit zdražování energií

Časový plán
celého projektu

2023-2024 Přípravná fáze projektu

Uzavření smluv se zúčastněnými obcemi a dodavateli. Dále změny územních plánů a posouzení vlivů na životní prostředí.

2024-2025 Otevření rezervační fáze odběratelům

Uzavírat smlouvy s účastníky komunitní energetiky.

2025-2027 Realizační fáze

Výstavba energetických zařízení dle typu zdroje a zahájení zkušebního provozu.

2027-2052 Zahájení dodávek občanům a vyplácení podílu na zisku obcím

Výstavba energetických zařízení dle typu zdroje a zahájení zkušebního provozu.

Zajistěte si stabilní a předvídatelné ceny energie z místní elektrárny a buďte součástí komunální energetiky

Na co se často ptáte, rádi odpovídáme

Pošlete nám nový dotaz

Kdo jsme?

EnVys - Energie Vysočiny.

Jsme tým špičkových odborníků z oblasti práva, energetiky, financí a vědy. Společně tvoříme elitní tým, jehož hlavním cílem je prosperita projektu a spokojenost našich klientů.

EnVys je spoluvlastněný spolkem obcí Unií odběratelů, které se rozhodli spolupracovat za účelem snižování nákladů na energie pro sebe a své obyvatele.

Spojením energetických odborníků a obcí umožnilo vytvořit funkční model komunitní energetiky.

Spolek obcí bude své přijmy z provozu a prodeje elektrické energie používat výhradně na zkvalitnění životního prostředí.

Co je to komunitní energetika a jak to funguje?

Komunitní energetika umožňuje občanům, obcím a podnikům zapojist se do výstavby a provozu energetických zdrojů, jako jsou solární elektrárny, větrné turbíny a další.

Elektrická energie proudí do odběrného místa z daného zdroje a její cena není ovlivněna burzou či nenasytnou energetickou společností.

Energie je dodána na základě PPA kontraktu (Power Purchase Agreement) - Dlouhodobá smlouva o dodávce energie z obnovitelných zdrojů za předem dohodnutou indexovanou cenu, - a to po celou dobu životnosti daného energetického zdroje bez možnosti zdražení.

Proč bych se měl(a) do komunitní energetiky zapojit?

Komunitní energetika je způsob, jak můžete získat přístup k energii z obnovitelných zdrojů bez vlivů zahraničních burz. Tím si zajistíte, že si na Vašich energiích už nikdo kapsu nenamastí.

Jednou z mnoha výhod je i certifikát o využívání zelené energie, ke které nebude připočítávána cena emisních povolenek.

Jak ponecháme 15 miliard v rukou odběratelů?

Vyrábět elektřinu není drahé, to co elektřinu neúměrně zdražuje je zahraniční burza a nenasytnost energetických společností. Zajištění energií bez vlivů zahraničních burz, za předem daných podmínek vede k nemalým úsporám.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v důvodové zprávě k LEX OZE II uvedlo:

“Nevyužitý potenciál je možno spatřovat v komunitní energetice a sdílení elektřiny. Je třeba umožnit občanům, obcím a malým podnikatelům zapojit se do výroby energie a jejího sdílení. Je to také nástroj, jak zmírnit dopady extrémně vysokých cen energie pro zákazníky.
Důvodová zpráva (bod 3.) energetického zákona - Lex OZE II

Jaké jsou záruky, že projekt bude funkční?

Při pohledu na historii zisků všech energetických společností je patrné, že výroba elektřiny je dlouhodobě zisková.


V našem projektu se zaměřujeme zejména na:


   • Diversifikace zdrojů: Elektrárny v našem portfoliu využívají různé zdroje energie, včetně větrné, solární a bioplynové energie. Tím se minimalizuje riziko spojené s výkyvy v jednotlivých segmentech energetického trhu.

   • Dlouhodobé smlouvy: Smlouvy s odběrateli elektřiny jsou uzavřeny na dlouhodobé období, což poskytuje stabilitu všem zúčastněným stranám.

   • Garantované výrobní kvóty: Každá elektrárna má stanovené garance výrobnosti, které jsou pečlivě spočítány na základě reálných podmínek lokality. Vyrobené množství je tak garantováno výrobcem i a bude pojištěné.

   • Pojištění proti nepředvídatelným událostem: Elektrárny budou pojištěny proti přírodním katastrofám a jiným nepředvídatelným událostem.

   • Stálý monitoring a údržba: Každá elektrárna je vybavena monitorovacím systémem, který umožňuje průběžnou kontrolu výroby a rychlou detekci případných problémů. Pravidelná údržba zajišťuje optimální provoz.

   • Odborný tým a partnerství s renomovanými společnostmi: Naši experti mají bohaté zkušenosti v oblasti energetiky a spolupracujeme s prověřenými partnery. To zaručuje kompetentní řízení a provoz našich elektráren.


Na výstavbu elektráren přispěje dotacemi EU, což je garantem dlouhodobého provozu našich elektráren.

Za kolik budu mít elektřinu a kolik mohu ušetřit?

Výroba konkrétního zdroje je závislá na povětrnostních podmínkách světelnost, větrnost apod. Obdobně jako nikdo neumí říct, kolik elektřiny vyrobí konkrétní fotovoltaická elektrárna. Neumíme ani my přesně říci kolik elektrické energie vyrobí větrná elektrárna.

Očekávaná cena je 1200 - 1800 Kč / MWh bez DPH.

Pokryje mi můj podíl celou mou roční spotřebu?

Rezervací části výroby z daného zdroje si zajišťujete elektrickou energii z konkrétního zdroje.

Pokud si zajistíte více elektřiny než kolik spotřebujete, tuto elektřinu od Vás vykoupíme a následně obdržíte slevu nebo přeplatek ve faktuře.

V případě zájmu bude možné mít komunitní energii i z více zdrojů, tím bude možné pokrýt celou spotřebu energiemi bez vlivů zahraničních burz.

Jak je komunitní energetika financována?

Je financována komunitou tj. zapojenými lidmi, firmami a obcemi, kteří chtějí mít dlouhodobě stabilní ceny.

Zdroje jsou taktéž finácovány z dotací a prostředků Evropské unie.

Jak si mohu rezervovat podíl vyrobené elektřiny a kolik mě to bude stát?

PPA kontraktem (Power Purchase Agreement) - dohodou o dlouhodobé dodávce energie z obnovitelného zdroje energie. Touto smlouvou si zajistíte určité % z celkem vyrobené elektřiny konkrétního zdroje.

Pro více informací o komunitní energii nebo možnostech jak se zapojit stačí vyplnit náš kontaktní formulář a my se s Vámi obratem spojíme.

 
Využíváme cookies

Naše internetové stránky využívají cookies, aby byl váš online zážitek co nejlepší. Kliknutím na souhlasím nám povolíte si u Vás tyto cookies uložit. Případně můžete jednotlivé cookies povolit/zakázat kliknutím na Nastavení.

Nastavení Souhlasím