Vracíme energii lidem na Vysočině

Výroba elektřiny na Vysočině
bude v rukou občanů

S podporou starostů z Vysočiny

Projekt na principech komunitní energetiky

Naším projektem umožníme občanům, obcím a firmám podílet se na výstavbě a provozu solárních a větrných elektráren.

ikonka Garantovaná cena na 25 let

Komunitní cena energie na 25 let

Účastí v projektu si zajistíte přístup k čisté a udržitelné energii za bezkonkurenčně nejnižší ceny. 

ikonka Pojištěno u České pojišťovny.

Bezpečný a pojištěný projekt 

Celý projekt je pojištěn na nepředvídatelné události u České pojišťovny.

ikonka 15 miliard pro Vysočinu!

Lidé a příroda na prvním místě

Peníze ze zisku budou zůstávat na Vysočině. Z projektu budeme přispívat na rozvoj regionu a ochranu životního prostředí, aby se nám tu všem lépe žilo.

Překvapilo Vás neúměrné zdražení energií? Účastí v našem projektu si na Vašich energiích nikdo nenamastí.

Ondřej Doležal
předseda Unie odběratelů

Kalkulačka úspory

komunitní energie
Chci šetřit na elektřině

Kolik ušetříte

Očekávaný vývoj mojí investice

Odhadovaná cena:
analýza podle ČEPS

14 280 Kč

Komunitní cena:
(Předpokládaná cena)

1 680 Kč

Měsíční záloha se sníží o:

1 050 Kč

Ročně ušetříte:

12 600 Kč

Fixovaná cena:
(dočasný vládní strop)

8 400 Kč

Komunitní cena:
(Předpokládaná cena)

1 680 Kč

Měsíční záloha se sníží o:

560 Kč

Ročně ušetříte:

6 720 Kč

Odhadovaná cena:
analýza podle ČEPS

34 000 Kč

Komunitní cena:
(Předpokládaná cena)

4 000 Kč

Měsíční záloha se sníží o:

2 500 Kč

Ročně ušetříte:

30 000 Kč

Fixovaná cena:
(dočasný vládní strop)

20 000 Kč

Komunitní cena:
(Předpokládaná cena)

4 000 Kč

Měsíční záloha se sníží o:

1 333,33 Kč

Ročně ušetříte:

16 000 Kč

Odhadovaná cena:
analýza podle ČEPS

73 950 Kč

Komunitní cena:
(Předpokládaná cena)

8 700 Kč

Měsíční záloha se sníží o:

5 437,50 Kč

Ročně ušetříte:

65 250 Kč

Fixovaná cena:
(dočasný vládní strop)

43 500 Kč

Komunitní cena:
(Předpokládaná cena)

8 700 Kč

Měsíční záloha se sníží o:

2 900 Kč

Ročně ušetříte:

34 800 Kč

Odhadovaná cena:
analýza podle ČEPS

127 500 Kč

Komunitní cena:
(Předpokládaná cena)

15 000 Kč

Měsíční záloha se sníží o:

9 375 Kč

Ročně ušetříte:

112 500 Kč

Fixovaná cena:
(dočasný vládní strop)

75 000 Kč

Komunitní cena:
(Předpokládaná cena)

15 000 Kč

Měsíční záloha se sníží o:

5 000 Kč

Ročně ušetříte:

60 000 Kč

Jsem

Kolik MWh ročně spotřebuji?

MWh
měsíců (celk. )
Jednorázově

Dosažená úspora za období 2028-2053

oproti odhad. ceně ČEPS
oproti aktuální ceně na trhu
Mám zájem se podílet Výpočet je orientační. Očekávaná úspora je celková. Dodávky elektřiny začnou po uvedení elektráren do provozu.

Graf nákladů na silovou elektřinu

Odhadované cena silové elektřiny dle ČEPS  /MWh Průměrná cena silové elektřiny jiných dodavatelů  /MWh Cena silové elektřiny od Envys  /MWh Odhadovaná cena - Předpokládaná cena elektřiny dle analýzy spol. ČEPS - Českého provozovatele sítí Průměrná cena - Průměrná cena ceníků na dobu neurčitou největších dodavatků v ČR. Cena od Envys - cena silové komunitní elektřiny Envys. +
uvedení elektráren do provozunáhrada stávající elektrárny

Nestačí vám kalkulačka?

Potřebujete odebírat více MWh/rok, ozvěte se nám, připravíme individuální kalkulaci. Podmínkou ale stále zůstává, že energii vracíme Vysočině. Je tedy nutné, abyste žili a nebo podnikali v regionu.

Ozvěte se nám
Dáváme vám příležitost podílet se na prvním projektu komunitní energie v ČR.

Na co se často ptáte, rádi odpovídáme

Pošlete nám nový dotaz

Kdo jsme?

ENVYS - Energie Vysočiny.

Náš unikátní projekt vychází z myšlenky mladého profesionála, Ondřeje Doležala (www.unieodberatelu.cz), který disponuje více než desetiletými zkušenostmi z energetického trhu. "Můj dosavadní přínos zahrnuje výhodné nákupy elektřiny a plynu obcím na Vysočině, ale také zásadní příspěvky k formování energetického zákona. Abych zajistil úspěch projektu, přizval jsem do týmu špičkové odborníky z oblasti práva, energetiky, financí a vědy. Společně tvoříme elitní tým, jehož hlavním cílem je prosperita projektu a spokojenost našich klientů."

Co je to komunitní (komunální), energetika a jak to funguje?

Koncept komunitní energetiky, někdy též označovaný jako komunální energetika, představuje inovativní přístup, který využívá místních zdrojů energie k výrobě elektřiny pro naši oblast. Naším projektem umožňujeme občanům, obcím a podnikům v regionu investovat do výstavby a provozu místních energetických zdrojů, jako jsou solární elektrárny, větrné turbíny a další. Tím se můžeme společně podílet na vytváření udržitelné a společně vlastněné energetické infrastruktury.

.

Proč bych se měl(a) do projektu komunální energetiky zapojit?

Projekt komunální energetiky je skvělým způsobem, jak obyvatelé Vysočiny mohou získat přístup k čisté a udržitelné energii za bezkonkurenčně nejnižší ceny. Tímto způsobem můžete snížit své náklady na energie a současně přispět k ochraně životního prostředí. Realizovaný zisk nekončí u chamtivých energetických společností, ale je rozdělován mezi investory z Vysočiny – tedy obce, firmy, lidi a životní prostředí, v němž společně žijeme.

Jak ponecháme 15 miliard v rukou obyvatel Vysočiny?

Díky elektrárnám v rukou občanů, na Vysočině zůstane 15 miliard Kč proto, že lidé budou:


   • sdílet zisky
   • užívat levnou elektřinu z místního zdroje
   • a nedovážet tak drahou energii ze sítě.


Tím se nám společně podaří dosáhnout toho, že zisky z našeho kraje přestanou odtékat do rukou nadnárodních společností. A ještě zbydou peníze na přírodu.

Jaké mám záruky, že projekt bude ziskový?

Díky naším zkušenostem víme, jak zajistit, aby naše zdroje vyráběly elektřinu téměř neustále a přinášely tak členům komunity finanční zisk. Při pohledu na historii zisků všech energetických firem je patrné, že výroba elektřiny je dlouhodobě zisková.


V našem projektu se zaměřujeme zejména na:


   • Diversifikace zdrojů: Elektrárny v našem portfoliu využívají různé zdroje energie, včetně větrné, solární a bioplynové energie. Tím se minimalizuje riziko spojené s výkyvy v jednotlivých segmentech energetického trhu.

   • Dlouhodobé smlouvy: Smlouvy s odběrateli elektřiny jsou uzavřeny na dlouhodobé období, což zajišťuje stabilní příjmy.

   • Garantované výrobní kvóty: Každá elektrárna má stanovené garance výrobnosti, které jsou pečlivě spočítány na základě reálných podmínek lokality. Vyrobené množství je tak garantováno výrobcem i námi zajištěnou českou pojišťtovnou. Tím se minimalizuje riziko nedosáhnutí plánované produkce.

   • Pojištění proti nepředvídatelným událostem: Elektrárny jsou pojištěny proti přírodním katastrofám a jiným nepředvídatelným událostem, což chrání investora před nečekanými ztrátami.

   • Stálý monitoring a údržba: Každá elektrárna je vybavena monitorovacím systémem, který umožňuje průběžnou kontrolu výroby a rychlou detekci případných problémů. Pravidelná údržba zajišťuje optimální provoz.

   • Odborný tým a partnerství s renomovanými společnostmi: Naši experti mají bohaté zkušenosti v oblasti energetiky a spolupracujeme s prověřenými partnery. To zaručuje kompetentní řízení a provoz našich elektráren.

Díky těmto opatřením můžete v našem projektu očekávat stabilní a předvídatelné zisky z vaší investice do oblasti komunální energetiky.


Zároveň na výstavbu elektráren přispěje dotacemi EU, což je garantem dlouhodobého provozu našich elektráren.

Za kolik budu mít elektřinu a kolik mohu vydělat?

Pro odhad předpokládaných výnosů budete jit brzy moci využít naší kalkulačky. Kalkulačka pracuje s třemi různými scénáři cen elektřiny, přičemž v každém z nich je očekáván zisk. Výše zisku je přímo závislá na ceně elektřiny – čím vyšší cena elektřiny, tím větší zisk můžete dosáhnout, protože naše náklady jsou pevné a nezávislé na aktuální ceně energie.

 

Získaný zisk budeme pravidelně vyplácet investorům na jejich účet, díky naší licenci na obchod s elektřinou investorům vyrobenou elektřinu můžeme také napřímo dodat, nebo, v případě změn v legislativě týkající se komunitní energetiky, budeme schopni dodávat investorům levnou energii přímo, bez nutnosti změny dodavatele. Možnost závisí na konečné podobě příslušných zákonů o komunitní energetice, které by měly umožnit také sdílení energie napříč republikou. S přihlédnutím ke všem možnostem vám následně ponecháme volbu, kterou formu spolupráce preferujete.

Pokryje mi můj podíl celou mou roční spotřebu?

Abychom umožnili účast na projektu co největšímu okruhu zájemců, protože věříme, že energie by se měla vrátit do rukou co největšího počtu lidí z Vysočiny, limitujeme investici 750.000 korunami pro občany a firmy, nebo dvojnásobkem roční spotřeby (platí vyšší z limitů). Obce Vysočiny mohou investovat bez limitů, aby zisky plynoucí z obecních elektráren mohly sloužit místním občanům.

Jak je náš projekt financován?

Náš projekt je financován primárně přímo lidmi, firmami a obcemi z Vysočiny a zároveň z prostředků Evropské unie, konkrétně z dotačního programu Fond obnovy.

Co když nebude foukat?

Naše portfolio zahrnuje více typů elektráren, jako například bioplynové či solární, čímž je zajištěna nezávislost na povětrnostních podmínkách. Navíc - každá elektrárna má stanovené garance výrobnosti, které jsou pečlivě spočítány na základě reálných podmínek lokality. Vyrobené množství je tak garantováno výrobcem a zároveň pojištěno českou pojišťovnou. Tím se minimalizuje riziko nedosáhnutí plánované produkce.

Jak si mohu koupit podíl na vyrobené elektřině a kolik mě to bude stát?

Pro více informací o komunitní energii na Vysočině nebo možnostech jak do projektu vstoupit stačí vyplnit náš kontaktní formulář a my se s vámi obratem spojíme.

Časový plán celého projektu

2023-2024 Přípravná fáze projektu

Uzavření smluv se zúčastněnými obcemi a dodavateli. Dále změny územních plánů a posouzení vlivů na životní prostředí. Během roku zahájíme stavební řízení

2024-2025 Otevření investiční fáze pro občany Vysočiny

Začneme uzavírat smlouvy s občany Vysočiny. Pouze s nimi, protože se to týká jejich regionu, do kterého chceme vracet peníze ze zisku. K tomu jsme se zavázali.

2025-2027 Realizační fáze

Výstavba energetických zařízení dle typu zdroje a zahájení zkušebního provozu.

2028-2052 Zahájení dodávek občanům a vyplácení podílu na zisku obcím

Výstavba energetických zařízení dle typu zdroje a zahájení zkušebního provozu.

Máte zájem o komunitní energii? Napište nám.

Děkujeme za Váš zájem. Vzhledem k omezené legislativě otevíráme v první fázi možnost investovat pouze pro kvalifikované investory nad 1 mil korun. V druhé fázi projektu otevřeme investiční fond i pro drobné investory a občany, kteří si nákupem podílu zajistí dlouhodobě nízké ceny elektřiny a zhodnocení investovaných peněz.

nepovinné
nepovinné

  Formulář slouží k zjištění zájmu o komunitní energetiku.

  Beru na vědomí zpracování osobních údajů. Pro více informací se podívejte na to, jak pracujeme s vašimi daty.

   
  Využíváme cookies

  Naše internetové stránky využívají cookies, aby byl váš online zážitek co nejlepší. Kliknutím na souhlasím nám povolíte si u Vás tyto cookies uložit. Případně můžete jednotlivé cookies povolit/zakázat kliknutím na Nastavení.

  Nastavení