Porovnání komunitní energie, tepelného čerpadla a domácí FVE

Zajistit si levnou elektřinu na 25 let je jednoduché. Bez stavebních úprav a dotačního papírování. Podívejte se na naše srovnání.

K zajištění komunitní energie EnVys nemusíte nic instalovat, předělávat ani udržovat. Elektřina bude dodána přes stávající kabely a elektroměr.

Výhodnost komunitní energetiky dle Ministerstva průmyslu a obchodu

Nevyužitý potenciál je možno spatřovat v komunitní energetice a sdílení elektřiny. Je třeba umožnit občanům, obcím a malým podnikatelům zapojit se do výroby energie a jejího sdílení. Je to také nástroj, jak zmírnit dopady extrémně vysokých cen energie pro zákazníky.

Důvodová zpráva (bod 3.) energetického zákona - Lex OZE II
                                                               EnVys (větrná elektrárna)  FVE (domácí sluneční elektrárna) Tepelné čerpadlo
Pořizovací cena 315 000 Kč 494 802 Kč 350 000 Kč
Státní dotace 0 Kč 205 000 Kč 100 000 Kč
Fin. cena pro odběratele 315 000 Kč 289 802 Kč 250 000 Kč
Dodatečné náklady 0 KčVeškeré náklady jsou již zarhnuty v ceně 145 000 KčJednosměrné střídače, opravy panelů, demontáž 125 000 KčGenerální oprava po 15 letech, nové trubky, výměny kapalin
Instalovaný výkon 7 kW 7,875 kW 8–14 kW
Vyrobená/Uspořená elektřina 7–10,5 MWh 7 MWh 8–10 MWh
Doba provozu výrobny 25 let 20 let 15 let
Cena jedné vyrobené MWh 1 200–1 800 KčV závislosti na vyrobeném množství daného zdroje. Výroba na úrovni 1 800 Kč/MWh bude pojištěna. Dle posudku na ukázkové lokalitě bude cena 1 334 Kč/MWh. 3 105 KčCena elektřiny z FVE má tuto cenu pouze v případě, že si ji spotřebujete sami! V případě, že přetoky prodáte dodavateli energií a následně odebíráte elektřinu ze sítě, se návratnost celé FVE prodlužuje. 2 500–3 125 KčTéto ceny dosahujete v případech ideálního umístění tepelného čerpadla, tj. nulový dům, novější rozvody teplé vody apod. V případěch využití pro energeticky neúsporné budovy, pomáhá výkonu čerpadla elektrokotel.

Již svou FVE vlastníte?

Skvělé! Můžete svou energetickou nezávislost doplnit elektřinou z větrných elektráren, které vyrábí elektřinu převážně v zimě a zároveň jsou schopné vyrábět v noci.

Domácnosti s baterií můžou lépe řídit své odběry ze sítě, a proto je vhodné je nabíjet i levnou energií z větrných elektráren.

Ještě svou FVE nemáte?

Nevadí! FVE stavět nemusíte, stačí se připojit k našemu projektu a zajistit si levnou elektřinu z větrné elektrárny.

Plánujeme také výkupy z FVE, takže Vám budeme umět dodat elektřinu přímo "od sousedů", bez nutnosti FVE stavět a bez vlivů zahraničních burz.

A proč to vůbec řešit?

ČR byla v roce 2023, 4. největším vývozcem elektřiny v EU, a přesto byly ceny energií pro mnohé neúnosné. V roce 2026 se má i Česká republika stát dovozcem elektřiny.

Vysočina se stane v nejbližších 3 letech také vývozcem elektřiny!

Pojďte dát elektřinu svým občanům z místních elektráren napřímo - bez vlivu zahraničních burz.

Spojujeme energetické experty a obce

Komunitní energetiku EnVys - Energie Vysočiny je možné realizovat jen díky spojení energetických expertů a spolku obcí - Unii odběratelů.

Zapojené obce chtějí s obyvatelstvem sdílet svůj energetický potenciál, a tím umožnit vystavět různé komunitní zdroje na svých katastrálních územích, popř. jiným způsobem podpořit rozvoj komunitní energetiky.

Tito členové Unie odběratelů z.s. jsou stavebními kameny energií bez vlivů zahraničních energetických burz v kraji.

Rezervujte si část výroby v elektrárně a jednou provždy přestaňte řešit zvyšování cen energií a změnu dodavatele. Chci se zapojit
Ve spolupráci s obcemi

Unie odběratelů

Spolek obcí na Vysočině, které se budou podílet na výstavbě elektráren a budou mít v daném projektu obchodní podíl.

V majetkové struktuře EnVys je Unie odběratelů, která sdružuje všechny obce, které se na projektu podílí.

S využitím fondů EU

Dotace EU

EnVys je životaschopný i bez dotací.

Jelikož EU vyhlásila dotační programy s cílem být do roku 2050 bezemisní ekonomikou, chceme dotace využít a znásobit tak množství zdrojů, které vybudujeme, čímž přineseme robustnější energetickou infrastrukturu a moderní způsoby řízení spotřeb.

Pojištěno u České pojišťovny

Ochrana vkladu

Celý projekt bude pojištěný. Umíme pojistit jak výrobu elektrické energie, tak i jednotlivé zdroje proti havárii a poškození.

Díky pojistce jsme schopni garantovat, že každá naše společná elektrárna vyprodukuje minimální stanovené množství energie.

S takto pojištěným množstvím kalkulujeme při výpočtech a finančních plánech celého projektu.

Víte, že...

Myšlenka komunitní energetiky, je založena na tom, že se lidé, firmy a obce na základě objektivních, transparentních a nediskriminačních kritérií sdruží a postaví si společně elektrárny, které nebudou elektřinu dodávat na burzu, ale rovnou do odběrných míst zapojených subjektů.

S ohledem na požadavky EU na útlum fosilních zdrojů, vyhledáváme a stavíme obnovitelné zdroje energie, tj. zdroje, které získávají energii z větru, slunce, vody a energetického zpracování odpadů v bioplynových stanicích.

  • … postavit velký zdroj (např. větrná elektrárna) je při přepočtu na 1 vyrobenou MWh elektřiny podstatně levnější, než postavit 4 000 malých zdrojů (např. domácí FVE).
  • … k zajištění komunitní energie EnVys, nemusíte nic instalovat, předělávat ani udržovat. Elektřina bude dodána přes stávající kabely a elektroměr.

Na co se často ptáte, rádi odpovídáme

Kdy se můžu připojit do projektů?

Rezervovaní vyrobené elektřiny z komunitních elektráren je již možné.

Zdroje, u kterých je možné si levnou energii zajistit jsou v pokročilejší fázi příprav, tzn. byly předběžně posouzeny odborníky na ochranu zákonem chráněných hodnot, je podepsána smlouva o výstavbě s obcí a probíhá vyjádřování ke správě sítí.

Kolik projektů se realizuje?

Z prvotních cca 67 uvažovaných zdrojů se cca 10 zdrojů dostalo pokročilejších fází. Další lokality jsou intenzivně vyhledávány. V případě nerealizovatelnosti některých zdrojů máme dostatečný množství náhradních projektů, a to tak abychom byli vždy schopni dostát svým závazkům.

Jak bude projekt financován?

Komunitní energetika je založena na principech, že občané, firmy a obce sdruží své prostředky a vystaví zdroj, který bude uspokojovat jejich energetické potřeby.
Elektrárny budou sloužit tomu, kdo se bude podílet na jejich výstavbě.
Buď budou sloužit k dosáhování extrémních zisků pár jedincům nebo budou sloužit zájmům obyvatelstva... My se přikláníme k druhé variantě.

Můžu se zapojit i do jiných projektů než větrných elektráren?

Ano. Chceme vyrábět elektřinu z více zdrojů popř. elektřinu vykupovat od jiných výrobců a zajistit tak našim odběratelům trvale nízké ceny. Cílem EnVys - Energie Vysočiny je, aby odběratelé nakupovali, co nejméně elektrické energie na burze.

Co když můj zdroj nebude vyrábět?

Rezervování části výroby v konkrétní elektrárně dochází k podobným situacím jako kdybyste si pořídili svůj vlastní zdroj např. střešní fotovoltaiku. Pokud elektrárna vyrábí máte k dispozici levnou elektřinu, pokud nevyrábí budete mít elektřinu za tržní cenu popř. z jiného komunitního zdroje.

Jak to bude s poplatkama za distribuci a dalšími složkami?

Distribuční poplatky a daně se budou k ceně elektřiny připočítávat. Rozdíl v ceně je "jen" v ceně silové elektřiny. Je však nutné si říci, že cena rezervované elektřiny je na úrovni ~ 30 % cenového stropu. ČR se v blízké době stane dovozcem elektřiny a není pravděpodobné, že by ceny energií byly nižší, než když ČR 20 % elektřiny vyvážela. 

Každému odběrateli budou připočteny stejné distribuční poplatky a daně bez ohledu na to, zda za silovou elektřinu bude platit ~1500 Kč / MWh nebo 8000 Kč / MWh.

Časový plán
celého projektu

2023-2024 Přípravná fáze projektu

Uzavření smluv se zúčastněnými obcemi a dodavateli. Dále změny územních plánů a posouzení vlivů na životní prostředí.

2024-2025 Otevření rezervační fáze odběratelům

Uzavírat smluvy s účastníky komunitní energetiky.

2025-2027 Realizační fáze

Výstavba energetických zařízení dle typu zdroje a zahájení zkušebního provozu.

2028-2052 Zahájení dodávek občanům a vyplácení podílu na zisku obcím

Výstavba energetických zařízení dle typu zdroje a zahájení zkušebního provozu.

Zajistěte si stabilní a předvídatelné ceny energie z místní elektrárny a buďte součástí komunální energetiky

Spočítejte si, kolik MWh potřebujete.

Na stránce s kalkulačkou najdete také připravený modelový příklad pro rodinný dům s roční spotřebou 5 MWh.

Spočítejte si modelový příklad
 
Využíváme cookies

Naše internetové stránky využívají cookies, aby byl váš online zážitek co nejlepší. Kliknutím na souhlasím nám povolíte si u Vás tyto cookies uložit. Případně můžete jednotlivé cookies povolit/zakázat kliknutím na Nastavení.

Nastavení Souhlasím